Úvodník

Hello, this is my first post on my blog. First of all I would like to welcome you here. I will write here about my travelling, books, food and life. I´m Czech girl, working and living in Prague. You can write me in English or in Czech.

Ahoj, toto je můj první příspěvek na blogu. Ráda bych tě tady přívítala. Budu psát o cestování, knihách, jídle a i o životě. Jsem češka, pracující a žijící v Praze. Psát mi můžete v angličtině i v češtině.
Share: